proteza uda

https://www.ortocentrum.com.pl/protezy-konczyn-dolnych/protezy-uda

Dodano: 2020-08-03

Proteza uda, która zaliczana jest do protez kończyn dolnych, jest doskonałym uzupełnieniem w przypadku utraconej kończyny w wyniku choroby lub też urazu. Prezentowany rodzaj protezy pozwala osobą z niepełnosprawnościami na odbudowanie nie tylko utraconej funkcji podporu, ale także funkcji lokomocji. Proteza uda pozwala takiej osobie na odzyskanie sprawności fizycznej, a w konsekwencji powrót do aktywności zawodowe. Poza tym może mieć ona także bardzo duży wpływ na poprawę zdrowia psychicznego takiej osoby. Firmą, w której to przypadku klienci, a dokładniej mówiąc, pacjenci mogą liczyć na wysokiej jakości protezy dostosowywane do ich konkretnych potrzeb, jest Ortocentrum.